6

Webmegler

Plantegninger lastes opp via Webmegler på hver enkelt bolig. Det er viktig at plantegning får overskrift «Plantegning» og settes som bilde nummer 1. Dette sørger for at plantegning både blir synlig på finn.no, og privatmegleren.no fra prislisten.

Det er også lagt inn «Gi bud»-knapp for digital budgivning for hver enkelt bolig i prosjektet.

Hver bolig får også en «Meld interesse»-knapp med skjema som sendes direkte til Webmegler for videre oppfølging.

NB! Prislisten må være komplett før boligvelger kan bygges.


http://hjelp.webmegler.no/pages/viewpage.action?pageId=360486