5

Etasjeplaner

Instrukser til arkitekt

Strektegninger av samtlige etasjer i samtlige bygg, med nummererte leilighetsnumre. Det må i bestillingen informeres om hvilke bygg de enkelte etasjene tilhører, dette kan gjøres i filnavnet.

Layout må være slik som vist i skissene under. Farger skal være: #020202 eller C85 M84 Y78 K99.

Strektegningene bør plasseres midt i bildet med luft rundt.

Eksempel

ByggA_1etg.jpg

Eksempel

ByggA_2etg.jpg