4

Fasadebilder

Ett fasadebilde per bygg vedlegges bestillingen. Bildene må vise hele fasaden, med luft rundt bygget.

Eksempel

ByggA.jpg

Eksempel

ByggB.jpg