3

Oversiktsbilde

Oversiktsbilde vedlegges bestillingen hvis prosjektet har flere bygg. Informasjon vedlegges om hvor byggene er plassert på bildet.

Eksempel 1

Bygg A og B

Eksempel 2

Leilighet 1 til 8